Mi a NILD?

A NILD a tanulási képességek komplex kognitív fejlesztő folyamata, amely a tanulási folyamat minden szakaszának funkcióit és a részképességeket fejleszti. Egy komplex tanulási módszer, mely összerendezi a két agyfélteke munkáját. A NILD egy mozaikszó, a National Institute for Learning Development – Nemzeti Intézet a Tanulás Fejlesztéséért – intézet kezdőbetűiből. A NILD filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni.

A NILD története

A National Institute for Learning Disabilities 1982-ben alakult Norfolkban, Virginia államban. Az alapprogramot a hetvenes évek elején tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésére dolgozta ki Archie Silver M.D. gyermek pszichiáter (New York) és Dr. Rosa Hagin klinikai pszichológus, egyetemi tanár, akik a tanulási zavarok első kutatói közé taroztak.  Ezt az alapprogramot egészítette ki Deborah Zimmerman egy hang-jel megfeleltetésre és a leggyakoribb helyesírási minták köré épülő olvasás-programmal. NILD

NILD terapeuták a világ számos országában dolgoznak. Öt ország rendelkezik önálló képzőközponttal. Magyarországon Jordanidisz Ágnesnek köszönhetően készült el a NILD magyar adaptációja. NILD Hungary

A NILD jellemzői

 • Integráltan fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket és a magasabb szintű gondolkodási funkciókat.
 • Nagy hangsúlyt kap az önszabályozó rendszer, a tudatos figyelem fejlesztése, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre. 
 • Stimulálja a hiányos képességeket.
 • Integrált, vagyis több területet fog össze.
 • Egyénre szabott, motiváló és sikerélményt ad.
 • Intenzív, folyamatos interakció és változatosság jellemzi, a proximális fejlődési zónában dolgozik.
 • Az eszközök és a technikák úgy vannak felépítve, hogy a meghatározott kor és fejlettségi szint szerint alkalmazhatóak.
 • Lehetőség szerint bevonja a szülőket is a fejlesztő folyamatba.
 • A programot akkor tartjuk befejezettnek, amikor a célokat elértük.
 • 5 éves kortól kezdve minden korosztály számára alkalmazható́ (az agy rugalmasságára épít, a módosíthatóságra koncentrál).

Nyelvi készségek fejlesztése NILD-terápiás szemlélettel

A NILD bemeneti vizsgálata

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben, egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. A képességeket, részképességeket vizsgáló tesztek a következő területek működéséről adnak képet:

 • beszédhallás, beszédészlelés, beszéd- és szövegértés, fonológiai tudatosság
 • téri orientáció és vizuális szervezés, időbeli orientáció, vizuomotoros integráció
 • testséma, irányok, dominancia, intelligencia, kézírás, helyesírás

Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A feltárt tanulási képességek fényében a NILD célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

Fonológiai Tudatosság Teszt

A fonológia tudatosság szerepe az iskolakészültségben

NILD Tanulási Terápia Bemeneti mérés

A NILD Tanulási Terápia technikái

A NILD Tanulási Terápia egyénre szabott intenzív fejlesztés formájában történik. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikákhoz változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta/fejlesztő tudatosan tervezett módon alkalmaz a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében. A 26 technika közül 5 központi technika és 21 kiegészítő technika (3 blokkban összesen) van. Az 5 központi technika mindegyike integrálja a tanulási folyamat részterületeit.

A NILD módszer a fenti technikák segítséget nyújt az információ befogadásában, feldolgozásában és különböző stratégiákat ad a problémák megoldására. A fejlesztés alatt az összes iskolai készséget (olvasást, írást, helyesírást, anyanyelvi készséget, szövegértést és matematikai gondolkodást), a különböző észlelési területeket (látás, hallás, tapintás) és a gondolkodást is fejlesztjük. A ritmikus írás pedig a motoros és a kognitív funkciókat integrálja.

Taktilis NILD – NILD tanulási fejlesztő foglalkozásaimon a vizuális észlelés mellett szükség szerint a haptikus észlelést segítő technikákat és eszközöket is alkalmazom. A haptikus észlelés segít a gyenge kognitív funkciók fejlesztésében. (Pl. figyelem, fókuszáló képesség, impulzivitás, pontatlan téri és időbeli percepció, rendszertelenség, stb). Mit jelent a haptikus észlelés? Kézzel történő észlelés, a taktilis és kinesztetikus észlelés egyben.

A NILD Tanulási Terápia célja a tanulók tanulmányi eredményeinek egyénre szabott optimalizálása, kompetenciájának fejlesztése annak érdekében, hogy ne csupán a fejlesztés során, hanem az egyén további életében is képes legyen az önálló tanulásra.

Az óvodásoknak alapvetően iskola előkészítő foglalkozás NILD módszerrel, melynek sajátossága, hogy integráltan fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket.

1. Szülői konzultáció és gyermeki anamnézis felvétele 30-45 perc (Ingyenes)

2. NILD bemeneti vizsgálat (iskolásoknak 80 perc, óvodásoknak 60 perc)

3. Szülői konzultáció a bemeneti vizsgálat eredményéről és a gyermek NILD tanulási fejlesztési tervéről 60 perc

Hári-Kapusi Gabriella

NILD fejlesztő, tanár

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK