Ez a NILD Tanulási Terápia saját bemeneti vizsgálata.

A vizsgálat során egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából.

A képességeket, részképességeket vizsgáló tesztek a következő területek működéséről adnak képet:

 • beszédhallás,
 • beszédészlelés,
 • beszéd- és szövegértés,
 • fonológiai tudatosság
 • téri orientáció
 • vizuális szervezés,
 • időbeli orientáció,
 • vizuomotoros integráció
 • testséma,
 • irányok,
 • dominancia,
 • intelligencia,
 • kézírás,
 • helyesírás

Fonológiai Tudatosság Teszt

Nem standardizált mérés.

Mérés menete:

1. Szülői konzultáció és gyermeki anamnézis felvétele 30 perc (Ingyenes) (Szükséges, ha utána fejlesztésre jön a gyermek.)

2. NILD Bemeneti vizsgálat óvodásoknak 60 perc, iskolásoknak 80 perc

3. Szülői konzultáció a bemeneti vizsgálat eredményéről 45 perc

NILD Tanulási Terápia

Hári-Kapusi Gabriella

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK