Célom, hogy egyéni ütemben haladva, személyes figyelem bátorítás módszerével, pozitív megerősítésekkel, szorongásoldó technikákkal, sikerélményhez juttassam a gyermekeket.

Hiszek abban, hogy a gyermekek önbizalmának erősítésével gátak szabadulnak fel, amely utat nyitnak  számukra.  Ehhez elengedhetetlen a gyermek szükségleteihez illeszthető pedagógiai segítségnyújtás. A részképességek elmaradásának fejlesztését játékokkal,  mozgásos feladatokkal, saját „gyógyító” meséimmel, mondókákkal teszem változatossá és gazdagabbá. 

Megjelenhet , mint fejlesztendő terület, pl. :

 • a téri tájékozódás, irányfelismerések
 • nagymozgások
 • önbizalom erősítések
 • vonalvezetés támogatása
 • szókincsbővítés, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
 • emlékezet, memória
 • figyelem, gondolkodás, 
 • ok-okozati összefüggések
 • számlálási készség
 • finommotorika
 • érzékelés – észlelés

Keressen bátran, bizalommal!

Bezzeg Andrea

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK