Mi a logopédia?

Kommunikációs (hang, beszéd-, nyelvi-) zavarok megelőzésének, diagnosztikájának, terápiájának a tudománya.

A kommunikáció szerepe napjainkban igencsak felértékelődött.

A nyelvtanilag helyesen megformált, jól érthető, tiszta beszéd, valamint más emberek megnyilvánulásainak a megértése megkönnyíti az életben való boldogulásunkat. Hozzájárul az akadálymentes önkifejezéshez, a hatékony információcseréhez, a sikeres tanuláshoz, a társas kapcsolatok kialakításához, az önérvényesítéshez, az egészséges énkép és önbizalom megalapozásához.

A zavartalan beszédfejlődés elképzelhetetlen beszélő környezet (megfelelő beszédpélda/beszédminta) nélkül.

A szülők nagymértékben támogathatják gyermekük kommunikációs képességeinek alakulását, ha minél több minőségi időt töltenek szeretetteljes odafordulással, s a dajkanyelvet, gügyögést kerülve, tisztán, helyesen beszélnek, sokat mondókáznak, mesélnek, énekelnek, játszanak és beszélgetnek gyermekükkel úgy, hogy közben a csemete jól láthassa a felnőtt szájának és a nyelvének mozgását.

Optimális esetben 4,5-5 éves korra kialakul a szép tiszta hangképzés.

A leggyakoribb gyermekkori beszédhiba az artikulációs zavar (pöszeség), amely kezelés nélkül a későbbiekben – az olvasás- és írástanulás területén – akár tanulási nehézségeket, iskolai kudarcokat is okozhat.

A hanghibák korrigálása éppen ezért válik hangsúlyossá nagycsoportos korban.

Mikor érdemes logopédushoz fordulni?

Ha a gyermek:

 • szókincse 2 éves korában nem éri el az 50 szót,
 • fejlődése megreked,
 • hangutánzó szavakkal, szótöredékekkel fejezi ki magát,
 • nem használ két szavas mondatokat,
 • szókincse lassan bővül,
 • beszédértése gyenge,
 • nem szereti a meséket,
 • beszéde nyelvtanilag helytelen,
 • beszéde nehezen érthető,
 • sok hangzóhibája van és már nagycsoportoskorú,
 • beszéde akadozó vagy túl gyors,
 • levegővétele beszéd közben szabálytalan,
 • hangszíne rekedt, fátyolos,
 • szájon át lélegzik, nyelvét nyeléskor a fogsorához nyomja,
 • iskolás korában olvasási, írási, helyesírási vagy számolási gondokkal küzd.

Mit csinál a logopédus?

A beszédben „akadályozott” gyermekekkel, felnőttekkel logopédus foglalkozik, aki képes szakszerűen felmérni a beszédállapotot és megállapítani az esetleges beszédhibákat.

Terápiás, tanácsadói munkát is végez, amely során segít korrigálni a kommunikációban jelentkező eltéréseket, ezzel gátolva azoknak a rögzülését és a másodlagosan kialakuló tünetek (pl.: beszédfélelem, iskolai kudarcok, olvasási, írási, számolási zavarok) megjelenését.

A logopédiai terápia (azaz a fejlesztő foglalkozások) tartalma teljes mértékben egyénre szabott, időtartama pedig egyénenként eltérő lehet.

Ez a tevékenység nagyban hozzájárul a beiskolázás előtt álló gyermekek optimális fejlődéséhez, az iskolai tanulmányok zavartalan működéséhez.

Ezért fontos, hogy az érintettek mielőbb megkapják a számunkra szükséges logopédiai segítséget.

Miben tud segíteni a logopédus?

Artikulációs zavar

A hangok ejtésében észlelhető változás. Ide soroljuk a hangok cseréjét, amikor más hangot ejt a gyermek/felnőt az adott hang helyett (pl. ö-o, s-sz), de a hangok torz képzését is, amikor a nyelv nem a megfelelő helyen ér a fogakhoz vagy a szájpadláshoz az adott hang ejtésekor.

Nyelvlökéses nyelés

Egyre gyakoribb probléma. A nyelés folyamatában alakul ki valahol eltérés. Minden eset egyedi, de a lényeg minden esetben az, hogy megváltozik a nyelés mechanizmusa, így eltolódnak az erőviszonyok a szájtérben és a kemény szájpad helyett a fogakra, illetve az állkapocsizületre tevődik át a nyomás, minek következtében fogazati és izületi anomáliák alakulnak ki.

Afázia

A legnehezebb területe a logopédiának, mert egy már korábban megszerzett tudásnak és képességnek, a beszédnek a teljes vagy részleges elvesztésével szembesülünk. A legfontosabb számomra ebben az esetben, hogy kiderítsem mi az, ami a beszédkészségből, a nyelvi szintekből, az olvasási, számolási készségből megmaradt, mert ezeknek a talaján tudunk elkezdeni építkezni.

Diszfónia terápia

A rekedtség viszonylag ritkán előforduló probléma. Minden esetben fel kell deríteni az organikus hátteret, azaz a logopédiai terápiát foniáter szakorvos vizsgálata előzi meg, hiszen a hangszalagok vizsgálata elengedhetetlen ebben az esetben. Cél, hogy a helyes légzés, illetve beszédlégzés megtanítása révén megakadályozzunk a hangok préselését, így tehermentesítsük a hangszalagokat, a nyak és vállöv izmait.

Megkésett beszédfejlődés

Három éves kor után beszélünk megkésett beszédfejlődésről, ha a kisgyermek nem kezdi el mondatokban kifejezni magát és a beszédet használni elsődleges kommunikációs eszközként. Nagyon ritkán kezdek terápiát ezen a területen, mert a tapasztalataim azt mutatják, hogy ilyenkor inkább egy állapot feltérképezésre van szükség, mely felöleli az anamnézis felvételét, mozgásállapotfelmérést és a játéktevékenység, anya-gyermek kapcsolat megfigyelését is. Nagyon fontos kizárni az organikus okokat és ha mégis terápiát indítunk, akkor azt szülővel közösen végezzük.

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK