A fejlesztő foglalkozások a gyermek egyéni igényeihez igazodnak.

Általában mozgásos és kognitív fejlesztést is tartalmaznak az órák, melyeknek célja:​

 • az együttműködési készség, a figyelem tartósságának fejlesztése
 • mozgáskoordináció, egyensúlyérzékelés fejlesztése
 • szemkontaktus gyakoribb használata, a kommunikációs partner jelzéseinek követése
 • passzív szókincs fejlesztése, szituatív majd szituációtól független egyszerű beszédértés
 • aktív szókincs bővítése
 • kommunikació fejlesztese vizualis eszközök segitsegevel
 • szociabilitás fejlesztése: közös tevékenység kezdeményezése; segítségkérés; tiltás megértése, elfogadása; érzelmek adekvát kifejezésének ösztönzése
 • sztereotíp viselkedésjegyek felváltása valódi játéktevékenységgel
 • étkezési, alvási problémák csökkentése
 • agresszió, autoagresszió csökkentése
 • szülő- gyermek kapcsolat segítése

Eignerné Garamvölgyi Ildikó

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK