Ha egy gyermek 2 évesen nem használ 50 szót, szókezdeményt, nem kezdi azokat összekapcsolni, akkor nyelvi késésről beszélünk.

Ilyenkor érdemes végezni egy állapotfelmérést, hogy mi állhat a háttérben és szükség esetén elkezdeni a terápiát

A beszédindítás terápia nagyon fontos a nyelvfejlődés szempontjából, amennyiben a gyermek fejlődése eltér a tipikustól. A korai időszakban való elmaradás és a fejlesztés hiánya olyan hátrányokat okozhat a további nyelvfejlődésben, amik nem, vagy csak nagyon nehezen hozhatók be.

Tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni:

  • késve indul a beszéd vagy kimarad a gagyogás
  • lassan gyarapodik a szókincs
  • nem utánozza a környezet hangjait
  • lassabb, vagy eltérő ütemű a mozgásfejlődés
  • nehezen tájékozódnak a saját testükön, térben és időben
  • fáradékonyabbak
  • a környező világ ingereinek észlelése, befogadása nehezített
  • magatartási problémák alakulnak ki

Ezekben az esetekben várjuk szeretettel a nem vagy keveset beszélő gyermekeket állapotfelmérésre, illetve szükség esetén beszédindító terpiára

A terápia egy komplex folyamat, melynek célja a beszédindítás és az ehhez szükséges készségek kialakítása, így szerepet kap benne többek között a hallási figyelem felkeltése, a nagymozgások, a finommotorika fejlesztése, a saját testen, térben való tájékozódás képességeinek fejlesztése, valamint az emlékezetfejlesztés is. A terápia egyénre szabottan, játékosan történik, sok verssel, mondókával, mozgásos játékokkal mivel fontos, hogy a foglalkozás során felkeltsük és megtartsuk a gyermek figyelmét és kommunikációra, beszédre késztessük.

OKTATÓK

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK