Anamnézis felvétele!

Felmérés:

 • Grafomotorika, íráselemek
 • Mennyiségfogalom
 • Számjegyek és szomszédaik
 • Összefüggő beszéd
 • Logikai gondolkodás
 • Érzelmi intelligencia
 • Kezdőhanggal szókeresés
 • Jobb-bal differenciálás
 • Emlékezet:  – vizuális – auditív – mozgásos 
 • Testséma, ujjismeret
 • Figyelem
 • Feladattudat

A nyolchónapos normál, valamint a négy-, illetve hathónapos intenzív iskolaelőkészítő foglalkozássorozat célja, hogy a gyermekek tanulmányaik megkezdése előtt, saját tempójukban, komplex, szakemberek által támogatott folyamat során sajátítsák el azokat a készségeket és képességeket, melyek a sikeres iskolai működéshez szükségesek. A szakképzett pedagógus felméri a jelentkező gyermekek aktuális állapotát, majd legjobb tudásának megfelelően oldja elakadásaikat és bátorítja törekvéseiket. Komplex fejlesztéssel hozza ki belőlük a már bennük rejlő maximumot.

Eignerné Garamvölgyi Ildikó

Áthidaló Iskola Előkészítő Program – Gyermeke Fejlődése a Hivatásunk (athidalo.

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK